Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Afspraken:

De behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met cliënt ingepland.

2. Annulering:

Annulering van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang telefonisch mogelijk. Hierna worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

3. Behandeling:

3.1  Het is de keuze van cliënt om een behandeling te ondergaan. Cliënt is zich ervan bewust dat deze behandeling als doel heeft het algemene welbevinden te beïnvloeden. Cliënt waarschuwt onmiddellijk wanneer zijn/haar welbevinden op enige wijze wordt aangetast.

3.2 Dyna-Chibalans verleent geen vervangende medische behandelingen. Bij medische behandelingen dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

3.3 Cliënt mag van Dyna-Chibalans verwachten dat hygiëne belangrijk is. Dyna-Chibalans verwacht dat ook van de cliënt. Dyna-Chibalans heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van Dyna-Chibalans geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

3.4. Dyna-Chibalans verleen géén erotische diensten, dit is ook absoluut niet bespreekbaar.

3.5 Dyna-Chibalans heeft het recht een cliënt van behandeling uit te sluiten

4. Betaling:

4.1 Betaling geschiedt direct na de behandeling contant of door een overboeking.

4.2 Voor bedrijven geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

5. Persoonlijke gegevens:

5.1 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de behandeling aan Dyna-Chibalans verstrekt en zal Dyna-Chibalans  inlichten zodra er wijzigingen voordoen.

5.2 Dyna-Chibalans is niet verantwoordelijk voor schade en / of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

5.3  Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt die voorafgaand aan de behandeling door te geven.

5.4  Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te geven.

5.5  Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt.

6. Overig:

Dyna-Chibalans is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Dyna-Chibalansverklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.