Vergoeding

Dyna Chi

Vergoeding

Vergoeding zorgverzekeraars

Dyna Chi is aangesloten bij Zhong, de beroepsvereniging voor de Traditionele Chinese Geneeskunde. Als Zhong therapeut voldoe ik aan alle eisen die gesteld zijn door de Nederlandse zorgverzekeraars.  

Vergoeding van Shiatsu vindt bij alle zorgverzekeraars plaats vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Ook gaat een behandeling niet ten koste van het eigen risico.

Check hier je polis of vraag bij je zorgverzekeraar na of je in aanmerking komt voor vergoeding.

Behandelingen die op dit moment bij Dyna Chi in aanmerking komen voor vergoeding zijn:

  • Shiatsu therapie, intake en vervolg consult
  • Massage op maat

Behandelingen die NIET in aanmerking komen voor vergoeding zijn:

  • Ont-stressen met TRE 

Kijk hier voor de tarieven. 

Klachtenregeling

Als Zhong therapeut zal ik er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Wat dan? 

Klachten en samen oplossen

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Kom je er samen met de behandelend therapeut niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Dus heb je een klacht over een behandeling of over de behandelaar en lukt het niet om het samen met de behandelaar op te lossen, dan kun je contact opnemen de klachtenfunctionaris van de Zhong.  De klachtenfunctionaris kan je helpen je klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kunt vertellen en zie je af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt de klachtenfunctionaris met jou een afspraak over de vervolgstappen.
Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van de Zhong, mevrouw Nanon Heckers, kun je een e-mail sturen naar klachtenfunctionariszhong@gmail.com.

Geschilleninstantie

Blijkt het ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet mogelijk je geschil met de betrokken therapeut op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris jou verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt jouw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

AGB: 90065311
Lidnummer: 2018059

Lid van klachtencommissie
Alternatieve Geneeswijzen